ACTUALITZACIÓ DEL CENS

 

Us recordem que com cada any els titulars de les explotacions apícoles han de realitzar la comunicació obligatòria del cens de les explotacions ramaderes abans del 1 de març de 2023.

A continuació us adjuntem els enllaços a la web del DARP on podeu realitzar el cens:

Al web del DARP hi ha un apartat específic de declaració de cens, inclòs dins de l’apartat “Tràmits – Registre d’explotacions ramaderes”, on s’informa com s’ha de realitzar la declaració de cens:

·         Enllaç a l’apartat “Tràmits – Registre d’explotacions” (l’apartat específic de declaració de cens consta a baix de tot, dins de “Tràmits relacionats”)

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7313-Registre-dExplotacions-Ramaderes

·         Enllaç directe a l’apartat específic “Comunicació de la declaració anual obligatòria del cens a l'explotació ramadera”

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22300-Comunicacio-de-la-declaracio-anual-obligatoria-del-cens-a-explotacio-ramadera?category=72d81d0a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

També podeu fer el tràmit per l’aplicatiu GTR (Gestió Telemàtica Ramadera)

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar per mail o per telèfon a l’oficina comarcal del DARP

Foto: almanac.com

Entrades populars