INTERNET OF THINGS


 El desabellament o el col·lapse de la colònia (CCD) té un impacte significatiu en la biodiversitat necessària en la pol·linització dels cultius i en la seva rendibilitat. La plataforma Internet of Things i el seu núvol de dades vol oferir la possibilitat de recopilar i tractar una àmplia gamma de dades per controlar i seguir l’estat de salut de les colònies d'abelles. 

La vigilància de la pol·linització dels animals mitjançant la recollida de dades a gran escala és un tema important per tal d’assegurar-ne la seva supervivència i la pol·linització, procés que és obligatori per a la producció d’aliments. A més, les noves tecnologies de xarxa com ara els protocols de baixa potència en àrea ampla (LPWAN) o 3GPP i l’aparició en el mercat de nodes fàcilment programables permeten crear, a baix cost, sensors i efectors per a la Internet of Things. 

En aquest article, proposem una solució tècnica fàcilment replicable, basada en sensors precisos i assequibles i una arquitectura de núvols per controlar i seguir el comportament de les abelles. Aquesta solució proporciona una plataforma perquè els investigadors puguin entendre i mesurar millor els factors d’impacte que condueixen a l’extinció massiva de les abelles. El model suggerit també és una eina digital i útil per als apicultors per fer un millor seguiment dels seus ruscs. Ajuda a inspeccionar regularment els seus ruscs per comprovar la salut de la colònia. La col·lecció massiva de dades obre noves investigacions per a una millor comprensió dels factors que influeixen en la vida de les abelles.

www.sciencedirect

Publicacions populars