LA MELIPONICULTURA

 

L’apicultura és l’art de tenir cura de les abelles del gènere Apis. La meliponicultura és per tant tenir cura d’un altre tipus d’abelles, les que trobem dins la tribu Meliponini. Aquesta activitat ramadera té una llarga tradició en el continent Americà del sud, Austràlia, Àfrica i el sud-est asiàtic. Són abelles mal anomenades “sense fibló”, doncs en tenen, el que passa és que és molt petit o bé els treballadors són mascles, i aquests sí que no tenen fibló. La mel és emmagatzemada en petits nius, on la reina d’aquestes abelles s’alimenta i fa una posta més o menys contínua. Melipona beecheii és una de les principals espècies de Mèxic, abella sagrada del maies.

 

Publicacions populars