COM FABRIQUEN LA MEL LES ABELLES?


1. La Georgina Orriols de Llagostera pregunta: com fabriquen la mel les abelles? La mel és un producte que prové de la transformació dels nèctars florals de les plantes mel·líferes. Durant la succió del nèctar aquest pateix l'addició de la saliva de les abelles, que gràcies als enzims que conté, transformarà els sucres existents. La barreja serà guardada en el pap de l'abella i un cop a casa serà regurgitat, afavorint-ne l'evaporació de l'aigua a nivells de <18%.


Publicacions populars