24 de gener 2014

ESTUDI PRODUCTIU I SANITARI D'UNA EXPLOTACIÓ APÍCOLA

Share
 runamukacres.com

Sota aquest títol el veterinari d'abelles Esteve Miràngels (Apicesteve) presenta el seu estudi productiu i sanitari d'una explotació apícola. Durant l'any 2013, l'esmentat tècnic apícola, ja va realitzar diverses conferències pel territori a fi d'informar de la mecànica i objectius proposats.

Aquest estudi pretén fer una recollida de diferents paràmetres d'un nombre significatiu d'arnes de diferents explotacions apícoles, i d’aquesta forma crear una base de dades fiable que permeti valorar el nivell productiu i sanitari dels diferents assentaments, així com a nivell global de tota la nostra demarcació.

A partir dels resultats estadístics obtinguts, l'Esteve Miràngels elaborarà una memòria anual a fi de valorar la rentabilitat i genètica de cadascuna de les arnes implicades en l'estudi, una informació molt vàlida a l’hora de seleccionar arnes per a la seva futura multiplicació (eixams i reines). 

Durant el desenvolupament de l'estudi, els abellaires implicats mantindran un contacte constant i fluit amb el veterinari, a fi de resoldre les possibles dificultats de maneig i tractament de les abelles.

L'estudi és obert a tothom. Per concretar condicions dirigir-se al correu electrònic sanitari dels abellaires: abellaires@apicesteve.cat

Més informació: http://abellaires.blogspot.com.es