22 de gener 2014

EL RETORN DE LA REINA

Share
theverge.com

El retorn de la reina de les abelles cap a la colònia podria provocar la caiguda d’esperma en el vol de tornada. La mucositat del semen i el penis clavat a la vagina en forma de tap impedeixen  en part les pèrdues. Es tracta de guanyar temps i possibilitar que els espermatozoides vius s’emmagatzemin correctament a l’espermoteca. A continuació la reina serà deslliurada del bloqueig vaginal gràcies a l’eficiència de les obreres més joves.  L’aprofitament de sols un 10% de l’ejaculació obligarà a repetir aquest ritual diversos cops, fins i tot més de deu sortides, amb l’únic objectiu de garantir una espermoteca plena que asseguri la longevitat fèrtil de la reina.  
 

En el món dels insectes, la femella realitza la posta dels ous en funció de l’hàbitat, de la disponibilitat de menjar i de les condicions de temperatura, humitat i llum. Moltes reproductores disposen d’un ovopositor especialitzat en la posta d’ous en substrats durs; en canvi, en d’altres femelles l’ovopositor ha desaparegut o s’ha transformat en òrgans defensius coneguts com a fiblons. La sortida dels ous pot anar acompanyada de secrecions que faciliten la formació d’agregats, la seva adherència o la formació de cobertes endurides amb la col·laboració de diferents teixits vegetals. D’altres femelles realitzen la posta en espais corporals del seu propi cos o del mascle, i d’altres fins i tot realitzen la posta a l’atzar o en ple vol. Existeixen femelles que arriben a pondre uns set mil ous al dia en els seus pics de posta. 

Autor: Esteve Miràngels