05 de març 2012

TRANSGÈNICS, UNA ALTRA CAUSA DEL SÍNDROME DEL DESABELLAMENT?

Share
 abellaires.com

Les causes del desasbellemant (CCD) són difícils de determinar. Tot i els interrogants i les evidències poc clares, a continuació es detallen alguns exemples que intenten associar el CCD amb la presència de conreus transgènics.


La teoria de la modificació genètica rau en que es produeix una manipulació del material genètic, als laboratoris, per tal de donar-li alguna característica específica. En el cas de les plantes es potencien, en molts casos, aquells gens que produeixen pesticides naturals, és a dir que la pròpia planta genera aquestes substàncies i no es necessita afegir-ne de sintètics.

Aquesta nova tecnologia porta encara moltes controvèrsies ja que no se sap quins efectes pot acabar produint. Aquests gens modificats passen a la cadena alimentària i, per tant, podria afectar als diferents animals que se n’alimenten, com a les pròpies persones o a insectes tan beneficiosos com són les abelles.

Concretament, en la recerca bibliogràfica es troben bàsicament dos productes transgènics que són anomenats com a possibles causants del CCD.
D’una banda, els conreus modificats amb toxines Bt (proteïnes Cry) han estat un dels punts de mira, per diversos col·lectius, com una de les problemàtiques cap a les abelles. Tot i així, no hi ha cap publicació ni evidència científica,  que indiqui que hi ha cap relació amb la disminució global de les abelles.

D’altra banda, trobaríem les llavors “Terminator”. Aquestes llavors acaben desenvolupant-se en plantes estèrils, les quals produeixen un pol·len i un nèctar que també queda modificat pels canvis generats en les seves proteïnes. 
Això pot provocar que les abelles, a l’alimentar-se’n, pateixin problemes de malnutrició i malalties relacionades amb la interrupció de la capacitat digestiva. Les autòpsies realitzades a abelles que s’han alimentat de pol·len i nèctar relacionat amb aquestes llavors, han evidenciat efectes negatius en els tractes digestius de les abelles. La zona dels intestins més propera al fibló queda malmesa, provocant malalties serveres que acaben provocant la mort.

Podem concloure, doncs, que encara no hi prou evidències que  indiquin que als transgènics poden ser un dels causants del síndrome de desabellant. Tot i això, i tenint en compte els riscos potencials i incerts dels organismes genèticament modificats i altres amenaces com són els pesticides, és recomanable buscar zones lliures d’aquests possibles perills. Per tant, pensant en la salut de les nostres abelles, ens hauríem d’assegurar que deixem els nostres ruscs en zones “netes” dins el seu radi d’actuació, mirant de protegir les nostres colònies al màxim.

Autora: Núria Verdeny - Ambientòloga i tècnic d'Accionatura