12 de maig 2016

AJUTS PER POL·LINITZACIÓ

Share
Per al vostre coneixement, i per tal que en feu la màxima difusió entre els vostres associats, us comunico  que segons ens ha informat  la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni,  està previst que avui dijous, 12 de maig de 2016, es procedeixi al pagament  dels ajuts al sector apícola per pol·linització de les convocatòries 2014 i 2015 (ORDRE AAM/129/2014, de 8 d’abril i Ordre AAM/114/2015, de 24 d’abril).


Teresa Masjoan DARP