11 de juliol 2015

PROPIETATS DE LA MEL: 3 - CUIDA EL CABELL

Share


L'aplicació de mel diluïda en una mica d'aigua calenta millora significativament la dermatitis seborreica així altres patologies que provoquen picor i caspa. 

Un cop aplicada la dilució en dies alternats durant 4 setmanes, tots els pacients responen afirmativament sobre el poder de la mel. A la primera setmana les picors i les descamacions havien desaparegut, guarint-se les ferides en les setmanes següents i millorant ostensiblement en la prevenció de la caiguda prematura del cabell.

Font: mercola.com