12 de maig 2015

AJUTS POL·LINITZACIÓ 2015

Share
Bon dia,

Per tal que en feu difusió entre els vostres associats us comunico que el passat dimecres, 6 de maig, es va publicar al DOGC l’Ordre AAM/114/2014, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització, i es convoquen els corresponents a 2015.

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajut és de 15 dies hàbils a comptar des del7 de maig  fins el 23 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Podeu trobar tota la informació i documentació relativa a aquesta línia d’ajut a les pàgines web de l’Oficina Virtual de Tràmit: https://seu.gencat.cat/

Atentament, 
 
Font: DAAM
 
Foto:  blocs.xtec.cat