21 de febrer 2015

MATINS D’INNOVACIÓ: TAULA RODONA

Share


La taula rodona està conformada pels següents participants: Josep M. Claria (UP), Joan M. Llorens (JARC), Miquel Gil (FCAC), Florenci Martí (ASAJA), Antonio Gómez Pajuelo (consultor apícola), Esteve Miràngels (veterinari), Josetxu Rodríguez (apicultor), Lluís Casanova (apicultor), Josep Serra (expert) Miquel Alemany (envasador de mel).

El conjunt d’intervencions posa de manifest una sèrie d’aspectes en els quals es considera que cal treballar-hi:
  • Sanitat: reforçar la recerca en malalties com la varroasi i la interacció d’aquesta amb diferents paràmetres com molècules, canvi climàtic, així com valorar els insecticides existents actualment al mercat per a la lluita contra la varroa. Trobar fórmules per eliminar els residus en la cera, ja que moltes malalties es propaguen a través seu.
  • Transferència tecnològica: potenciar una recerca més aplicada i coordinada entre el sector productor i els centres de recerca; comunicar d’una manera efectiva els resultats de la recerca i la investigació al sector productor i tècnic. Formació en maneig i processat de la mel per a petits envasadors. Fer divulgació a la població sobre la cristal·lització de la mel. Integrar els apicultors als equips de recerca i treball per als dissenys de les investigacions.
  • Gestió de l’empresa agrària: incidir en un bon maneig de l’explotació, així com trobar mesures que regulin les distàncies entre explotacions i la massificació d’arnes (augment del risc de malalties, disminució producció/arna).
  • Medi ambient i canvi climàtic: trobar fórmules per lluita contra la vespa velutina . Conèixer i estudiar el comportament i els efectes de l’abellerol sobre els ruscos. La manca de flors, com a conseqüència del canvi climàtic, pot donar deficiències en la nutrició de les abelles, cal fer R+D en alimentació suplementària en les abelles.
  • Qualitat i comercialització: tipificar les mels catalanes per a donar-los un valor afegit, diferenciar-les com a producte de proximitat i de qualitat (% pol·len, valor biològic...) incidint en l’etiquetatge d’aquestes.

Així mateix, també s’exposen durant el col·loqui altres temes d’àmbit més general sobre el sector apícola a Catalunya:
  • Els centres de recerca poden aportar molt en la transferència del coneixement.
  • Per a obtenir resultats concrets i ser més competitius és primordial que tots els agents del sector treballin conjuntament.
  • Cal reforçar la formació reglada al sector.
  • És important la diferenciació del producte per obrir mercat.

Finalment es posa de manifest la satisfacció per la trobada, es valora molt positivament i s’expressa la voluntat de sumar necessitats i capacitats entre sector productor, administració i centres de recerca i universitats, coordinant esforços i establint prioritats per tal d’afrontar els nous reptes plegats.

El director general de Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, conclou el seminari remarcant els punts clau tractats a la jornada; fa un apunt al reconeixement de Catalunya com a Regió europea de la Gastronomia 2016, oportunitat per a promoure els productes locals, i agraeix la participació als assistents.

Servei d’Innovació Agroalimentària
Barcelona, 19 de febrer de 2015