02 de gener 2014

DIVISIÓ SIMPLE D'UNA ARNA WARRÉ

Share
www.ruchewarre.net

L'arna Warré és una colònia de tipus vertical, o sigui arnes que permeten la incorporació d’elements, alces o cossos a fi d’engrandir el volum de la caixa. Aquesta arna es caracteritza també per tenir un cos de cria relativament petit, i aquest fet provoca que la reina també realitzi posta en l’alça superior al cos de cria, ja que un de sol se li fa petit.

Iniciarem aquest procediment tot seleccionant una arna ben forta i poblada, i que tingui un niu de cria gros, o sigui que ocupi dos alces. Al costat d’aquesta arna seleccionada col·locarem una arna buida formada per una alça amb els seus llistons preparats i amb un fons sanitari incorporat. Tindrem la precaució de mantenir la seva piquera o trescador tancat.

En aquest moment procedirem a retirar de la colònia mare l’element superior sense treure-li la tapa, i el posarem damunt de la nova arna que hem preparat. Tapem la colònia original.


Totes aquestes accions requereixen d’un moviments precisos per part de l’apicultor, tot utilitzant molt poc fum, doncs el seu abús ens pot provocar un repartiment poc equitatiu del volum poblacional entre les dues arnes.

En menys de dos minuts hem aconseguit dividir una colònia Warré sense necessitat d’alterar significativament la seva biologia diària.

Si analitzem el resultat tenim: una colònia mare que ha perdut la majoria de les seves provisions i amb la meitat del seu niu de cria, però ha conservat la majoria de les abelles recol·lectores que seguiran aportant nèctar i pol·len, però que si el temps empitjora, haurem de tenir la previst aliment per mantenir-les.

Per altra banda, l’arna nova s’ha quedat amb la majoria de reserves de mel i pol·len i amb l’altra meitat del niu de cria. També compta amb un volum considerable d’abella mainadera però amb poca abella recol·lectora, fet que repercutirà en una disminució temporal en l’entrada de nous nèctars i pòl·lens. De totes maneres les abelles ràpidament corregiran aquest desequilibri. Controlarem les reserves en tot moment i valorarem si cal alimentar.

La colònia que s’hagi quedat amb la reina manifestarà ràpidament una important intensitat de posta i ens mostrarà noves bresques que en el cos inferior que està buit. Per contra, la colònia sense reina, començarà a generar realeres a partir de les larves de menys de tres dies.

Un mes més tard controlarem les dues arnes fruit d’aquesta divisió simple. La colònia que va mantenir la reina original haurà omplert tot l’element inferior i ens demanarà una nova alça que afegirem per la seva part inferior.

L’altra arna haurà perdut unes tres setmanes de posta, el temps de generar una nova reina, i es presentarà com una arna un xic endarrerida, però amb poc temps es recuperarà i ens demanarà igualment un nou element.

Si es dóna el cas que no hi ha nova reina, i que per tant no observem posta, el procés ha fallat i ens veurem obligat a reunir les colònies tot forçant una adopció.

Autor: Julio Rivas