03 de gener 2014

DIAGNOSTIC DE CAMP DE LES MALALTIES DE LES ABELLES

Share
Pere Font

La idea bàsica d'aquesta formació és la de possibilitar una identificació diferencial de les principals malalties de les abelles, tot proporcionant protocols diagnòstics esquemàtics i ben estructurats, a fi de facilitar la feina de camp dels apicultors. 

Durant la conferència plantejarem qüestionaris ordenats per tal de resoldre cassos clínics reals, a fi de posar en pràctica aquesta metodologia diagnòstica.

Els participants rebran apunts amb aquest protocol d’actuació davant de les abelles. 

Lloc: Centre d'Empreses - LES PRESES,  

Data: 11 de gener de 2014

PROGRAMA                           Cartell

Presentació de la Jornada - 9:30 h
Sr. Pere Vila, Alcalde de Les Preses

Reconeixement de les principals malalties de les abelles -  9:45 h
Sr.Esteve Miràngels, Veterinari d’abelles

Pausa - 11:30 h

Casos clínics i tractaments a seguir - 11:50 h
Sr.Esteve Miràngels, Veterinari d’abelles 

Visita Guiada al Parc de Pedra Tosca - 13:00 h

Cloenda de la jornada - 14:00 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a l’e.mails pedratosca11@gmail.com o bé abellaires@apicesteve.cat, o al Telèfon 972 69 48 97 (on cal deixar-hi missatge) 

Organitza: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Parc de Pedra Tosca, Ajuntament de les Preses i Col·lectiu d'Abellaires