06 de desembre 2013

III CONGRÉS IBÈRIC D'APICULTURA

Share

La percepció que té la ciutadania de l'apicultura és que desenvolupa una funció molt important per al manteniment dels ecosistemes més enllà de la seva repercusió econòmica. És per això que la mortalitat de les abelles preocupa, i que des de diferents sectors de la societat s'estigui demanant unes polítiques més fermes en la defensa d'aquest petit insecte.

A la Península Ibèrica hi han uns 40.000 apicultors i uns 3 milions d'arnes, i la globalització ha comportat l'aparició de noves patologies que han actuat sinèrgicament amb la devallada genètica d'alguns híbrids utilitzats indegudament. És per això que la investigació és bàsica per al rellançament de l'apicultura i aquest III Congrés Ibèric d'Apicultura en vol ser la punta de llança. 

Autor: esa.ipb