13 de desembre 2013

,

CRIA DIRIGIDA D'ABELLOTS

Share

Aquest mètode no és en cap cas un tractament per si sol contra la varroasi, sinó un complement que ajuda a l’apicultor a disminuir el grau de parasitació de les seves arnes. 

La tècnica es basa en la utilització de plantilles estampades amb cel·les de mascle a fi de condicionar la posta de la reina. Un cop aconseguit aquest propòsit i un cop les cel·les estan operculades, es procedirà a retirar el quadre en qüestió i el sacrifici pertinent, eliminant gran quantitat de varroes que manifesten, com és sabut, una major predilecció, fins a 8 vegades més, per la cria d’abellot. 


Cal controlar molt bé els períodes de nimfosi del abellots, evitant en tot moment el naixement accidental per descuit d’una població d’abellots que augmentaria significativament la parasitació de les arnes. 

La taxa d’efectivitat d’aquest mètode pot ratllar entre el 40 i el 60% d’eliminació de la varroa present en l’arna.

El programa de sanejament de la varroosi porta implícita una tasca de seguiment estricte a nivell epidemiològic, a fi d’establir l’evolució de la seva prevalença. 

Autor: Esteve Miràngels - Veterinari d'abelles