16 de desembre 2013

ATENCIÓ ABELLES

Share

El passat dissabte vàrem publicar una opinió des de la nostra redacció criticant l'ús d'un cartell que portava el missatge "peligro abejas". En aquell text explicàvem de la importància de les abelles per als nostres ecosistemes, i de que l'autèntic perill és ens dubte l'ésser humà. El nostre text ha despertat el neguit d'algun dels nostres lectors, i no volem crear malentesos i volem contestar de forma sincera i educada al comentari de la Mel.

En el seu comenari la Mel ens deia: "...de fet les abelles poden ser un perill, i molt gran, per a persones alérgiques al seu verí. Només per aquest motiu, per avisar a aquestes persones d'un perill - que per elles potser mortal, ja es imperatiu posar aquests cartells. Qui no ho faci es un apicultor irresponsable i fins i tot criminal. Com tu dius, les abelles son territorials i protegeixen el seu niu quan senten perill. Si una persona (o un nen) s'hi acosta massa, perque no sap que n'hi ha, pateixirá les consequencies. I aixó s'ha d'evitar. Perdoneu el meu catalá deficient, no es el meu idioma..."

Els apicultors som persones responsables i tenim les nostres explotacions ramaderes al dia, amb la nostra llibreta ramadera, assegurança per a danys a tercers i complim amb les requisits sanitaris del DAAM. Nosaltres simplement demanem no criminalitzar les abelles amb un rètol del tot ofensiu, com si les abelles fossin un perill. Totes les nostres explotacions estan degudament senyalitzades amb un rètol més adequat, i sobretot un cartell que contempla la legislació vigent, que no és altre que "Atenció Abelles". Esperant haver alleujat a la Mel del seu neguit i espant, li desitgem unes bones i dolces festes de Nadal.

Redacció d'Ecolluita