19 de juny 2012

JOHN DZIERZON

Share
John Dzierzon (1811-1906), va ser un apicultor que va descobrir el fenomen de la partenogènesi en les abelles, i va dissenyar amb èxit els primers quadres mòbils d'un rusc.

Dzierzon provenia d'una família polonesa de Silesia. Format eb teologia, va combinar el seu treball teòric i pràctic en l'apicultura amb els seus deures com a capellà catòlic. Els seus descobriments i innovacions el van fer mundialment famós en els cercles científics i apícoles, i ha estat dessignat com el "pare de l'apicultura moderna".


En el seu abellar, Dzierzon va estudiar la vida social de les abelles i va construir diverses ruscos experimentals. El 1838 va idear la primera temptativa de quadres mòbils per extreure les bresques del rusc, fet que li va permetre la manipulació de les bresques de forma individualitzada i sense destruir l'estructura del rusc. La distància correcta entre els llistons superiors el va establir en 1 polzada i mitja (3,75cm) del centre d'un llistó superior fins al centre del següent. El 1848, Dzierzon va incloure ranures a les parets laterals del rusc. Els solcs eren de 8 x 8 mm de mitjana, entre ¼ i polzades, que és l'espai anomenat l "pas d'abella". El seu disseny ràpidament va guanyar popularitat a Europa i Amèrica del Nord. Sobre la base de les mesures abans esmentades, August von Berlepsch (maig 1852) a Turíngia i LL Langstroth (octubre 1852) als Estats Units van dissenyar els seus propis marcs mòbils a fi d'equipar els ruscs.

John Dzierzon (16 January 1811 – 26 October 1906), was a pioneering apiarist who discovered the phenomenon of parthenogenesis in bees, and designed the first successful movable-frame beehive.
Dzierzon came from a Polish family in Silesia. Trained in theology, he combined his theoretical and practical work in apiculture with his duties as a Roman Catholic priest.His discoveries and innovations made him world-famous in scientific and bee-keeping circles, and he has been described as the "father of modern apiculture".
In his apiary, Dzierzon studied the social life of honeybees and constructed several experimental beehives. In 1838 he devised the first practical movable-comb beehive, which allowed manipulation of individual honeycombs without destroying the structure of the hive. The correct distance between combs had been described as 1½ inches from the center of one top bar to the center of the next one. In 1848 Dzierzon introduced grooves into the hive’s side walls, replacing the strips of wood for moving top bars. The grooves were 8 × 8 mm—the exact average between ¼ and ⅜ inch, which is the range called the "bee space." His design quickly gained popularity in Europe and North America. On the basis of the aforementioned measurements, August von Berlepsch (May 1852) in Thuringia and L.L. Langstroth (October 1852) in the United States designed their frame-movable hives.