18 de juny 2012

EL VERÍ DE LES ABELLES

Share

El verí és un dels productes més controvertits de les abelles, doncs el seu ús en la medicina natural deixa oberts molts dubtes i interrogants. L’apiterapia és la disciplina mèdica que utilitza el verí de les abelles pel guariment de diferents patologies a partir del coneixement del punts claus del cos humà on efectuar la seva aplicació.

Són moltes les virtuts terapèutiques atorgades al verí de les abelles, des de la seva activitat analgèsica, antiinflamatòria, anticoagulant, hipotensora, immunoestimulant, antibiòtica i el tractament pal·liatiu de lesions òssies i els seus processos degeneratius.  De totes maneres cal ser conscient que el verí de les abelles és molt poderós, doncs en persones sensibles o al·lèrgiques pot arribar a ser mortal. La seva aplicació mèdica ha de venir sempre precedida d’estudis de sensibilitat per tal de descartar possibles reaccions adverses o xocs anafilàctics.

La recol·lecció del verí

L’obtenció del verí de les abelles no és una tasca senzilla. Una de les tècniques més antigues consisteix en agafar abella per abella i forçar-la a pessigar damunt d’una placa de vidre. La seva extracció té el handicap de la lentitud del procés i de malmetre la viabilitat de les abelles.

Un mètode més inofensiu per les abelles és el de col·locar en una caixa uns quants milers d’abelles i forçar-les a sortir per petits túnels de vidre. L’acte de contorsió al qual es veuen abocats les abelles, els obliga a desprendre’s del seu verí, procés que encara es veu afavorit a partir de petites descàrregues elèctriques. 

Font: Manual del maneig de les abelles