15 de gener 2012

EFECTES DE LA TELEFONIA MÒBIL EN LES ABELLES

Share
 pioneer.utah.gov

Les radiacions o ones electromagnètiques de baixa freqüència, que han incrementat amb la proliferació de la telefonia mòbil, poden presentar efectes adversos als éssers vius que viuen al costat de les antenes.La radiació electromagnètica, o ones electromagnètiques són ones que es propaguen a l'espai amb un component elèctric i un component magnètic. Els efectes que provoquen sobre els éssers vius depenen bàsicament de la freqüència de la radiació i el tipus d'exposició.

Pel que fa a la telefonia mòbil, la radiació emesa és de baixa freqüència i en principi no provoca mutacions directes, és a dir, no són cancerígenes. Tot i així, aquest tipus de camps electromagnètics, han estat relacionats amb efectes biològics. S’ha documentat que provoquen efectes en les biomolècules o en la proliferació cel·lular, interferències en processos immunitaris, efectes en la capacitat reproductiva o sobre el sistema nerviós.

Les abelles també s’hi troben exposades. Hi ha proves que donen suport a la teoria de que la radiació dels telèfons mòbils interfereix en els sistemes de navegació de les abelles, evitant que aquestes puguin trobar el camí de retorn als ruscos.

A Alemanya, els centres d’investigació han demostrat, des de fa temps, que les abelles que es troben prop de línies elèctriques tenen canvis en el seu comportament. Altres estudis realitzats a la Universitat de Landau, han constatat que les abelles es neguen a tornar als seus ruscs quan tenen telefonia mòbil a prop. 

A Nova Zelanda, hi ha dades d’abelles que van desaparèixer després de la instal·lació de diverses antenes de ràdio.

D’altra banda, l’investigador austríac Ferdinand Ruzicka explica que les seves abelles van començar a tenir problemes quan es van col·locar diverses antenes de telefonia, a uns 150 metres dels ruscs. Va poder observar signes d’estrès, canvis de comportament (sortides en ple hivern que provocaren la pèrdua d’eixams), eixamenaments que donaven, com a conseqüència, una disminució de la població d’abelles.

Finalment, estudis més recents, fets el 2010 a l’Índia corroboren aquestes dades. Creuen que la radiació dels telèfons mòbils és un factor clau i segurament interfereix en els sentits de navegació de les abelles. En el seu experiment, on van usar dues colònies, una unitat de control i una altra exposada a radiació de telefonia mòbil. Els resultats, al cap de tres mesos, van ser:
-         la disminució de la grandària del rusc
-         una reducció significativa de la posta de la reina
-         una aturada en la producció de mel
-         la reducció del nombre d’obreres

Amb tot, la radiació electromagnètica, sobretot la provinent de la telefonia mòbil – la més propagada- segurament està tenint efectes nocius per les abelles. Probablement sigui una de les múltiples causes que conformen el CCD (Colony Collapse DIsorder) o Síndrome de despoblament dels ruscos, juntament amb els pesticides, el canvi climàtic o els organismes genèticament modificats.Bibliografia consultada: