10 de setembre 2016

DESABELLAMENT I NOSEMA

Share

La viabilitat de les mares en una colònia d'abelles és multifactorial. En els darrers anys hem vist com el síndrome del desabellament ens ha afectat de forma molt severa. Com a veterinari sempre he cregut que no existeix una sola causa capaç d'explicar aquest greu daltabaix. Aquest article de Vida Apícola sembla remar en la mateixa direcció.

Article de Vida Apícola

Foto: www.laurent-geslin.com