29 de setembre 2015

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Share

El nostre premi Novel de Medicina al 1906, va fer importants descobriments amb els seus treballs de Biologia Comparada en la microanatomia dels insectes aplicats al món de l'abella.

Conjuntament amb el seu deixeble, Domingo Sánchez Sánchez, va escriure l'obra Contribución al conocimiento de los centros nerviosos de los insectos. Aquestes investigacions, entre altres, han estat la clau per entendre el comportament de les abelles.

Autor: Miguel Blanes 

Imatge: cajal.unizar.es