27 de juny 2015

INSECTES BONS

Share

Els pagesos necessiten insectes doncs sense ells molts fruiters i plantes no farien ni fruits ni llavors. Els insecte són els grans pol·linitzadors de la natura, ja siguin abelles, vespes o papallones. En les seves visites recullen nèctar però també pol·len. El pol·len és el gàmeta masculí de les flors, i la seva pèrdua accidental en d'altres flors del mateix gènere en facilita la seva fecundació creuada.