30 de març 2015

ATRACCIÓ OLFACTIVA DE LA VESPA VELUTINA

ShareAtracció olfactiva de la Vespa Vespa velutina cap a les olors i feromones de les colònies de abelles de la mel 

Couto A, Monceau K, Bonnard O, Thiéry D, Sandoz J-C (2014) Olfactory Attraction of the Hornet Vespa velutina to Honeybee Colony Odors and Pheromones.PLoS ONE 9(12): e115943. doi: 10.1371/journal.pone.0115943

Resum 
Des de començaments de l'últim segle, el número de invasors biològics ha incrementat contínuament en tot el món. A causa de les seves conseqüències econòmiques i ambientals, les espècies invasores són ara una major preocupació. Les Vespes socials són particularment unes invasores eficients a causa del seu comportament i biologia distintiva. Entre ells, la vespa de potes grogues, Vespa velutina, és un afilat caçador d'abelles de la mel. La seva recent introducció a Europa pot induir a importants problemes en l'apicultura, la biodiversitat i la pol·linització. Les vespes fan servir senyals olfactives de llarg abast per detectar les fonts de menjar, en aquest cas la localització de colònies d'abelles de la mel, però la natura exacta d'aquestes senyals es manté desconeguda. Aquí, nosaltres hem estudiat el comportament d'orientació de les obreres de V.velutina a través d'un ventall de productes de rusc i de fonts de proteïna, com també a través de substàncies químiques prominents produïdes per aquestes fonts d'aliment. En un test múltiple portat a condicions sota control al laboratori, hem trobat que les vespes són fortament atretes per l'olor d'alguns productes del rusc, especialment per el pol·len i la mel. Quan s'han testat components específics, la feromona d'agregació de les abelles, el geraniol, s'ha trobat que és fortament atractiu. Les feromones produïdes per les larves de les abelles de la mel o per la reina són també d'interès per les vespes obreres, encara que en un menor grau. Els nostres resultats indiquen que les obreres de V.velutina són atretes selectivament a través de senyals olfactives del rusc (menjar emmagatzemat, cria i reina), senyals que indiquen una alta densitat de preses. Aquest estudi obre noves perspectives a la comprensió del comportament de les vespes caçadores i marca el camí per a desenvolupar una estratègia de trampes eficients en contra d'aquesta espècie invasora. 

Atracció de les Vespes cap a esquers realitzats amb productes del rusc i altres mostres de menjar. 


Aquí hi ha representat un dels gràfics que s'han extret de l'article sencer. En aquest gràfic es recull la informació del primer experiment, en el que es van col·locar diferents esquers i es va mirar quin d'aquests esquers era el que més atreia a les obreres de Vespa velutina. Veiem que hi ha uns asteriscs, indiquen el nivell de significació de l'esquer. Així, un esquer amb dos asteriscs, és molt significatiu. Significatiu vol dir que és molt diferent del control (blanc). Per tant en els gràfics es pot veure que el pol·len i la mel són els esquers més atraients per obreres de Vespa velutina.

Tot i així, si us queden dubtes, en l'article font està ben explicat, quantes vespes es van fer servir per experiment, i quantes rèpliques es van fer en cada experiment.

En l'estudi s'han realitzat varis experiments1 on s'ha tractat amb diferents esquers i estímuls2, i amb individus de Vespa velutina, i s'ha arribat al panorama que es descriu a continuació.   

1.Els experiments estan explicats en l'enllaç a l'article sencer, amb els resultats estadístics i els gràfics corresponents.
2.Els esquers i estímuls utilitzats:
-Mel: mel orgànica mixta de flor crua (no calenta), obtinguda d'un apicultor local.
-Pol·len: orgànic, recollit de les abelles, pol·len fresc (sense assecar), obtingut d'un apicultor local.
-Cera: nova cera d'abella estampada obtinguda d'una botiga local d'apicultura.
-Pròpolis: purificat amb etanol, (l'etanol va ser evaporat després de ser filtrat en la fase líquida).
-Abella: individu d'abella de la mel agafat d'un rusc atacat per Vespes.
-Larva: Larva d'abella de la mel agafada d'un rusc atacat per vespes.
-Carn: Carn de vedella agafada d'un supermercat local.
-Peix: salmó, agafat d'un supermercat local.   

Panorama: 
En els nostres experiments, les V.velutina han exhibit majoritàriament interès per els productes del rusc i per les feromones emeses per les abelles de la mel però no per les mateixes abelles de la mel. Tots aquests estímuls atractius semblen compartir un caràcter comú: no només són senyals de la presència d'abelles, sinó que són senyals de la presència d'alta densitat d'abelles. Curiosament, el pol·len ha set l'atracció més forta i el ventall de preses de la V.velutina inclou una gran varietat de pol·linitzadors tal com Himenòpters socials i sírfids. Experiments de trampes preliminars en el camp van donar resultats prometedors per a l'ús de atraients de pol·len per a protegir els ruscs de l'agressió de les vespes. Tals experiments de camp seran ara realitzats a gran escala, provant les propietats de trampeig dels estímuls identificats en el present estudi, sols o combinats. 

Informa: Roger Coromina 

Font de l'article:  
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0115943#pone-0115943-g003