09 de setembre 2014

LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL VERÍ

Share

bioapiterapia.com


La seva composició és complexa formada a partir d’àcid fòrmic, àcid clorhídric i àcid ortofosfòric provinents de la glàndula àcida, i diferents proteïnes com la melitina, l’apamina i enzims, provinents de la glàndula alcalina. En la seva formulació també es troben compostos nitrogenats com la dopamina, la histamina, la noradrenalina ...

Font: Manual del maneig de les abelles - Apicesteve.cat