12 de juliol 2014

EL CRESTADOR

Share
mieldecabranes.com

Instrument utilitzat per l'abellaire a tallar les bresques. Les cel·les hexagonals de les abelles un cop ompler-tes de mel són segellades amb un opercle de cera, a fi de garantir-ne la seva conservació.

Quan l'abellaire vol treure la mel, cal que manualment o mecàniment retiri aquest opercle a fi de possibilitar-ne la seva extracció, ja sigui per gravetat o per centrifugació.

Autor: Esteve Miràngels