09 de maig 2014

LA DIPUTACIÓ CEDEIX A LA UDL UNS TERRENYS PER A LA INVESTIGACIÓ DE LES ABELLES

Share
etsea.udl.es

A la partida de les Canals, on una empresa especialitzada instal·larà ruscos || Preveu iniciar estudis sobre el comportament d’aquests insectes 


La Diputació ha cedit a la Universitat de Lleida una porció de terreny de 200 m2 a la partida de les Canals per investigar amb abelles. L'empresa apícola TecnoApi BrS instal·larà 49 ruscos per a investigació i docència al camp agroalimentari. La UdL va sol·licitar un espai per a aquesta finalitat i un portaveu de la Diputació va detallar que en aquests ruscos s'estudiarà per què s'ha incrementat la mortaldat d'aquests insectes i també els motius de que produeixin menys mel. TecnoApi BrS s'encarregarà del manteniment dels ruscos i desenvoluparà i aplicarà uns protocols de maneig per a la selecció genètica de l'abella autòctona, i l'objectiu és que la Universitat i la empresa puguin iniciar projectes de R+D de forma conjunta, així com activitats de docència i pràctiques.

José Luis Bragulat, deTecnoApi BrS, assegura que a Catalunya no hi ha un centre especialitzat en apicultura dedicat a la investigació i al desenvolupament de tecnologia en aquest sector. Va assenyalar que el principal problema a l'hora d'investigar les abelles és precisament la seua cria, de manera que la instal·lació de ruscos prevista a les Canals podria incentivar la investigació apícola a la UdL. Bragulat va afegir que es poden estudiar les feromones de les abelles i la forma amb què prenen decisions i busquen aliment, investigació que permetria seleccionar les espècies més ben adaptades a les condicions específiques de cada zona. Segons la Diputació, un grup de l'escola d'Agrònoms que investiga el comportament i les feromones d'insectes ja ha mostrat interès a explorar aquesta possibilitat, així com altres grups de recerca relacionats amb la pol·linització o el control de plagues.

Segre, S.E.