30 de desembre 2013

LES PLANTES I EL NÈCTAR (2a PART)

Share
Jordi Bertran
El nèctar també conté aigua i la presència en concentracions baixes (0,5-1%) d’aminoàcids, proteïnes, àcids orgànics, vitamines, lípids, substàncies aromàtiques, minerals, antioxidants, etc. Aquestes substàncies d’origen vegetal es conserven a les mels i els hi confereixen un valor afegit d’aliment funcional. Aquestes propietats es perden si les mels estan pasteuritzades o s’escalfen per sobre dels 35-40ºC.

La secreció de nèctar és molt variable. Una mateixa espècie pot triplicar la seva producció de nèctar en funció de factors endògens o ambientals.

Les flors segreguen més nèctar quan la humitat relativa de l’aire és elevada, per exemple al matí. D’altra banda, la producció de nèctar pot variar en una mateixa planta al llarg del dia, de tal manera que al matí es produeix molt nèctar, al migdia baixa la seva secreció i a la tarda en pot tornar a produir de forma abundant.

En definitiva cada espècie presenta un model particular, poc generalitzable, pel que fa a la secreció de nèctar. Hom coneix alguns factors que l’afavoreixen o la restringeixen, com són: el règim de precipitacions, la humitat de l’aire, la natura del sòl (més eixut en roca calcària), el grau d’insolació, la fisiologia de la planta, la temperatura, etc. A temperatures elevades (estiu mediterrani sec) el nèctar de les flors desapareix, a l’igual que passa després de períodes amb vent fort i sec del nord o ponent. 

El tipus de flor també pot influir en la disponibilitat de nèctar. En general podem distingir dos tipus de flors: les que tenen els pètals lliures i les que els tenen soldats, formant tubs o petites campanetes.

S’ha vist que les flors amb els pètals lliures, com ara els de la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), el nèctar s’evapora més ràpidament. En canvi, altres plantes preserven millor el nèctar que segreguen, ja que l’emmagatzemen al fons de la corol·la, com ara fan els brucs (Erica sp.), el romaní (Rosmarinus officinalis), o l’arboç (Arbutus unedo). 

Font: Manual de les Flors de les Abelles