09 de desembre 2013

EIXAM ARTIFICIAL EN UNA WARRÉ

Share
Julio Rivas

A partir d’una colònia molt forta que estigui a punt d’eixamenar posem a sobre una alça equipada amb una reixa superior que ens permeti veure l’interior. A continuació fumem la piquera i comencem a donar uns cops rítmics a les parets de l’element inferior. Al cap de mig minut tornem a fumar una mica més i continuem picant amb ritme. Aquest ritual repetitiu farà que en 2 o 3 minuts les abelles i la reina pugin a l’element buit superior i es reuneixin sota la reixa tot formant un eixam.

Si ens volem assegurar de la presència de la reina dins l’eixam, només cal que posem l’element que conté l’eixam damunt d’una tela negra, i amb pocs minuts visualitzarem ous, doncs una reina activa no pot aturar la posta i allibera ous constantment. En cas de no observar ous, el procediment ha fallat i caldrà retornar les abelles a l’emplaçament inicial i provar-ho un altre dia.


Si la maniobra ha estat exitosa, agafarem l’element que conté l’eixam i el col·locarem damunt d’un fons amb la piquera tancada. Les abelles presents en aquesta nova arna tenen encara el record del seu antic emplaçament, per tant caldrà mantenir l’arna en un lloc fresc un parell de dies. També serà pertinent assegurar-nos de que les abelles disposin d’una alimentació de qualitat, sobretot quan la disposem en el seu nou emplaçament i la climatologia no acompanyi. 

Per altra banda, la colònia donant que estava a punt d’eixamenar, podem deixar-la que segueixi el seu procés natural i que fabriquin una nova reina, tot i que existeix el risc que ens vulgui igualment partir i se’ns formi un eixam natural secundari. Per evitar-ho podem realitzar una divisió simple o bé podem dividir l’element en diferents mini colònies a fi de generar diferents mini eixams amb la seva respectiva reina.

Autor: Julio Rivas