16 de gener 2013

PROJECTE SANITARI APICESTEVE.CAT

Share
 riverstownapiaries.com

En els darrers anys la majoria d'apicultors han experimentat una devallada preocupant en l'estat sanitari de les seves abelles, així com una disminució de la producció apícola. Com a veterinari, la meva feina es trobar solucions, encara que la particularitat de la nostra ramaderia dificulti molt el treball de camp, doncs els costos són massa elevats i el meu treball directe amb les abelles és inviable.

El que està clar és que per tal de resoldre problemàtiques sanitàries i productives necessito dades i observacions o sinó el diagnòstic és molt difícil i els resultats són incerts i no provoquen cap mena de satisfacció en l'apicultor. Davant de les dificultats, solucions. És per això que proposo una nova forma de treballar, un mecanisme on l'apicultor ha de realitzar una sèrie d'observacions i anotacions en una base de dades al llarg de l'any, i que un cop transmesa per correu electrònic, jo com a veterinari podré interpretar i extreure'n conclusions. 

L'apicultor necessàriament ha de canviar la seva forma de treballar, deixant de banda les males praxis i inèrcies que el portaven a visitar les abelles sense un pla de treball organitzat. Periòdicament caldrà prendre lectures i anotar in situ dades molt importants que posteriorment seran transferides a un programa informàtic.

En definitiva proposo un nou programa sanitari, basat en la col·laboració estreta entre apicultor & veterinari, i allunyat de les estratègies estèrils que fomenten les associacions d'apicultors i el programa sanitari obsolet del Departament d'Agricultura i Ramaderia. Una aposta ferma i decidida per una apicultura sostenible que alguns apicultors i consumidors estan reclamant.

Per a més informació: veterinari@apicesteve.cat

Autor: Apicesteve.cat