26 de desembre 2012

LA FLORIDURA DEL POL·LEN

Share
foto: Jesús Llorente

El fong responsable del procés és Bettsia alvei, amb unes espores més rodones i petites que les d'Ascosphaera apis, responsable de la micosi de la cria.

En el seu cas, Bettsi alvei mai afecta a la cria, però altera el pol·len emmagatzemat en les cel·les, un pol·len que inicialment presenta una floridura de color blanc que canvia posteriorment a negre.

Quan les abelles consumeixen aquest pol·len fet malbé poden presentar quadres diarreics. La visualització del fong és total quan realitzem un tall vertical de la bresca, i observant la secció de les cel·les es pot observar dues capes, la inferior ocupada pel pol·len i la superior pel fong.

No es recomanable tirar cap mena de producte antifúngic, en canvi el procediment més eficaç és la retirada dels quadres afectats, i fer una bona higiene de la zona afectada. 

Article d'Apicesteve.cat