01 de novembre 2012

LA POSTA DE LA REINA

Share

La posta de la reina de les abelles es produeix a l’interior de la colònia, en uns dipòsits inclinats anomenats cel·les. La reina encaixa el seu abdomen dins del recipient, compressió que afavoreix la sortida de l’òvul acompanyat d’espermatozoides

L’espermoteca disposa d’una vàlvula muscular que actua d’aixeta economitzadora d’espermatozoides. La fecundació es produeix quan un d’aquests espermatozoides penetra dins de l’ou a través d’un petit orifici anomenat micropil. D’aquests ous fecundats naixeran sempre abelles femelles.


En moltes espècies d’insectes trobem una estratègia que permet la determinació sexual dels individus i que coneixem com a partenogènesi. El mecanisme més freqüent consisteix en què els ous no fecundats donin mascles, economitzant l’activitat reproductora, de manera que només es produiran fecundadors durant l’estació fèrtil. 

La reina de les abelles practica la partenogènesi a partir de la posta d’ous en cel·les de gran perímetre. Aquest fet determina que l’abdomen no pateixi la compressió normal i, per tant, la manca d’alliberació d’esperma provinent de l’espermoteca.  En aquests casos, l’òvul que surt per la vagina es converteix en un ou no fecundat que originarà un mascle al cap de vint-i-quatre dies.

Font: Manual de la Vida de les Abelles