05 d’octubre 2012

ESPÈCIES VEGETALS PER AL JARDÍ DE POL•LINITZADORS

Share


En l’article anterior vam definir algunes premisses a tenir en compte a l’hora de crear un jardí per a pol·linitzadors. En el present, s’exposa, més detalladament, les espècies que es podrien utilitzar.

Per saber què plantar, hem de tenir en compte, tal i com es va apuntar en l’article anterior, la utilització de plantes pròpies de la zona on ens trobem. Les abelles i els altres insectes natius, prefereixen les plantes autòctones a les exòtiques ja que els insectes no han tingut relació històrica amb aquestes plantes i hi tenen menys contacte. A més, moltes plantes ornamentals són híbrides per tal de millorar l’aspecte de les flors i retardar  el seu marciment i, normalment, tenen menys pol·len i menys nèctar, ja que no tenen finalitat reproductiva. 
D’altra banda, a l’hora d’escollir plantes, hem de procurar que la seva floració conjunta cobreixi el període d’activitat dels insectes, des de la primavera a la tardor, assegurant el seu aliment. També haurem de tenir en compte d’utilitzar plantes amb requeriments similars d’aigua, insolació, característiques del sòl, clima. La superfície del jardí hauria de ser el més gran possible o mirar de que s’estableixin alguna mena de corredors entre diferents punts. Tot i així, qualsevol aportació, per pertita que sigui, pot tenir conseqüències positives i favorables per als pol·linitzadors.


A continuació es fa un recull de plantes que es podrien usar en un jardí per a pol·linitzadors. Les famílies nombrades són les que atreuen d’una forma més important a les abelles, però moltes d’aquestes espècies també són usades per altres espècies. Les papallones, per exemple, que en el seu estat larvari s’alimentaran directament de les fulles de plantes com la farigola.

En la taula, també s’indica de forma aproximada l’època de floració, ja que variarà segons l’altitud i la climatologia i la seva coloració. Finalment, es nombren algunes de les propietats més significatives que tenen la majoria de les plantes nombrades. Amb la seva utilització, doncs, no només les aprofitem per beneficiar als pol·linitzadors, sinó que en podem treure altres rendiments.

Autora: Núria Verdeny - Ambientòloga

Bibliografia:

http://www.pollinator.org/Resources/Better%20with%20Bees.pdf
http://www.plant-materials.nrcs.usda.gov/pubs/idpmstn10799.pdf
http://www.pollinator.org/Resources/Farming_for_Bees_2nd_edition.pdf
http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html