12 de setembre 2012

LA CERA DE LES ABELLES

Share

La cera és el material constructor de les abelles, una substància que degudament manipulada dóna lloc a les cel·les hexagonals i que les abelles donaran múltiples funcions. La cera és produïda per les glàndules cereres localitzades a la part ventral de l’abdomen de les abelles. La secreció cerosa té forma de teules que seran deformades amb les extremitats i mandíbules, i posteriorment soldades formant les cel·les.Cal tenir present que la despesa per fabricar un quilogram de cera ronda dels 6 a 8 kgs de mel.


La cera pura fabricada per les abelles és completament blanca, però a mesura que és manipulada per les abelles en la construcció de les cel·les i el conseqüent reservori de substàncies, canvia la seva tonalitat. Amb el temps i l’ús repetit que fan les abelles de les seves cel·les, la cera tendeix a enfosquir-se fins tornar-se negre. És necessari doncs, practicar tècniques de profilaxi i provocar el recanvi d’aquestes bresques, doncs són autèntics contenidors de residus i microorganismes que alteren el bon estat sanitari de l’arna.


La cera de les abelles és la matèria primera a partir de la qual es fabriquen les noves plantilles estampades que serviran per a la renovació de les bresques envellides. La cera, per tant, és un material que l’apicultor cal que recicli i la utilització de cerificadors solars o calderes en facilita la tasca. A continuació la cera fosa passarà per un sedàs per tal de retenir les seves impureses obtenint així uns pans que podran ser bescanviats. La cera dels opercles és potser la millor cera de les abelles, doncs la seva puresa és màxima. La seva recuperació és interessant en explotacions grans, amb un volum d’extracció de mel important.

Un dels usos més antics de la cera de les abelles és la fabricació d’espelmes en el culte religiós. Avui dia, la cera té altres usos, en la preparació d’ungüents i pintures. Com passa amb la resta de productes de les abelles, la cera té també algunes virtuts terapèutiques relacionades amb problemes de caire respiratori i digestiu. Tot i que aquests remeis no gaudeixen del recolzament científic, cal dir que la ingestió directa de bresca, tot mastegant cel·les plenes de mel, desencadenen una explosió gustativa inoblidable en la boca. 

Font: Manual de la Vida de les Abelles