31 de maig 2012

APICULTURA I POL·LINITZACIÓ

Share

El proper dissabte dia 2 de juny, es duran a termes dues xerrades divulgatives sobre el món de les abelles i la seva importància pol·linitzadora en el Centre d'Empreses a la població de Les Preses (Girona). 


Gràcies a l’activitat de les abelles i de la resta de pol·linitzadors s’afavoreix la fecundació i fructificació de les flors i es contribueix directament a la conservació d’espècies amenaçades (animals i vegetals) i a la diversitat biològica. D’aquesta manera es garanteix la renovació i el manteniment de la coberta vegetal i es redueix el risc d’erosió, cosa que constitueix una mesura activa de protecció. El perill, doncs, que podria suposar la desaparició dels pol·linitzadors és evident i alarmant.

Actualment, les colònies de l’abella de la mel es troben gairebé exclusivament en els ruscos que mantenen els apicultors. Per tant, l’abundància d’aquest important pol·linitzador va lligada a les explotacions apícoles existents a cada zona. És doncs, absolutament necessari garantir una cabanya apícola suficient per a cobrir la demanda en pol·linització de conreus i en els ecosistemes naturals. (E. Miràngels)

De la curiositat a la pràctica apícola. Aquesta ponència té dos objectius bàsics, el primer incitar en els assistents la fascinació per aquest insecte admirable, i el segon oferir les nocions bàsiques per poder posar en funcionament i mantenir adequadament un petit abellar que ens oferirà deliciosa mel de qualitat per al consum familiar. (X. Llorente).