03 de maig 2011

CURS D'APICULTURA ECOLÒGICA A L'UDL

Share
A continuació us oferim el tríptic informatiu sobre el curs d'apicultura ecològica que s'organitza des de la Universitat de Lleida (UdL) del 4 al 7 de juliol en el marc de la Universitat d'estiu. Les inscripcions es podran fer a partir del proper 5 de maig.


Després de la nostra experiència a la Universitat d’Estiu 2010 volem continuar oferint una formació en apicultura, tot buscant cada any una major especialització en la matèria. Així doncs, el que proposem aquest 2011 és un aprofundiment en els coneixements en apicultura en el context d’una producció ecològica. L’apicultura no solament serveix per a la producció de mel. L’activitat pol·linitzadora de les abelles contribueix a augmentar el rendiment dels cultius i, a més a més, té un paper fonamental en el manteniment de la biodiversitat agroforestal i l’equilibri ecològic. Quan el que es planteja és una producció ecològica tenint en compte la mobilitat de les abelles, cal tenir presents una sèrie de factors que dificulten en part el sistema de producció. L’objectiu principal d’aquest curs és formar en apicultura persones d’àmbits diversos relacionades amb el món rural: apicultors experimentats o novells i estudiants de la UdL o d’altres universitats. A més a més, els donarem l’oportunitat de conèixer-se i connectar el sector productiu (apicultors de Lleida i/o apicultors ecològics) i de debatre l’interès i les dificultats d’una producció ecològica aplicada a l’apicultura.

Coordinació Astrid Ballesta Remy (Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL)

Equip docent Ferran Argilés Sas (apicultor ecològic), Astrid Ballesta Remy (UdL), Jaume Cambra Sánchez (Universitat de Barcelona), Esteve Miràngels Feixas (Apicesteve) i Manel Simón Vallmajor (apicultor)

Hores lectives 30

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu 60 €

Places 20

PROGRAMA

Dilluns 4
Astrid Ballesta
09.30-10.00 h Presentació del curs. Introducció
Esteve Miràngels
10.00-11.30 h Anatomia i biologia de l’abella
12.00-14.00 h Profilaxi en un context d’apicultura ecològica
Esteve Miràngels
16.00-18.00 h Malalties de les abelles

Dimarts 5
Astrid Ballesta
09.30-10.30 h Pol·linització. Interès de la pol·linització per a l’agricultura
i el medi ambient
Jaume Cambra
10.30-11.30 h Flora mel·lífera
12.00-14.00 h Tipus de rusc i material necessari
Jaume Cambra
16.00-18.00 h Maneig de l’arna
Astrid Ballesta
18.00-20.00 h Visita a una mel·leria. Extracció de la mel

Dimecres 6
Astrid Ballesta
09.30-10.30 h Què és l’agricultura ecològica?
Manel Simón
10.30-11.30 h Importància de l’apicultura ecològica
12.00-14.00 h Maneig de l’abellar en un context d’apicultura ecològica
Manel Simón
16.00-18.00 h Dificultats, aspectes legal i normes. Associacions
Debat: apicultura ecològica vs. apicultura convencional.
Avantatges i inconvenients
Astrid Ballesta
18.00-20.00 h Característiques organolèptiques de la mel
Tast de mels

Dijous 7
Ferran Argilés i Astrid Ballesta
08.00-17.00 h Visita a una explotació apícola ecològica
Seguiment i treballs en una explotació apícola
Cultius d’interès apícola

Autora: Astrid Ballesta - Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL