02 de desembre 2016

LES CASES DELS ABELLEROLS

Share

Fa el niu, solitari o en colònies, en talussos terrosos i sorrencs tous de la vora dels rius i rieres. Consisteix el niu en un túnel llarg (de fins a 2 m) que desemboca en una cambra, que no entapissen de cap manera, sinó que hi ponen els ous directament.

wikipèdia

Foto: Don't Forget the Roundabouts