02 de novembre 2016

PROGRAMA D'AJUDA ALS POL·LINITZADORS

Share
Bonica iniciativa que intenta facilitar l'activitat pol·linitzadora d'abelles, ocells i papallones. Cal recordar que l'abús de pesticides està esquilmant les poblacions de pol·linitzadors, i de retruc les fertilitat dels camps i boscos.

wildlifehc.org