29 d’octubre 2016

TURISME I ABELLES

Share
A Eslovènia, país amb una llarga tradició apícola, tenen interessants propostes que lliguen el turisme familiar amb el món de les abelles. És clar, doncs, que cal cercar noves fonts d'ingressos per a una ramaderia que pateix molt les devallades de productivitat

The Guardian