25 d’octubre 2016

2a COMISSIÓ TÈCNICA EN FORMACIÓ

Share

Aquesta Comissió tècnica de formació en apicultura vol consolidar l’especialitat de l’apicultura en la nostra Escola i també del que nosaltres anomenem la Casa de la Mel des d’on pretenem donar servei al sector apícola des del vessant de la formació específica en apicultura però també des d’altres vessants lligats a l’apicultura, com pot ser el de la promoció dels productes apícoles de qualitat...

Aquest proper 28 d'octubre es durà a terme la 2a comissió tècnica amb el següent programa:

1.- Exposició : una altra comissió tècnica de formació d’èxit                       
                2 .- Formació proposada/realitzada al 2016
                3.- Proposta conjunta de la formació per al 2017 i avaluació conjunta
                4- Torn obert de paraules (projectes, sinèrgies,...)   

Els responsables de formació de les diferents associacions seran els responsables d'assistir a l'esmentada comissió

Ecolluita