01 de setembre 2016

NOU ESTIL D'ECOLLUITA

Share

Començo una nova temporada al capdavant d'aquest diari apícola que intenta oferir un ventall de temes, articles, imatges, reportatges, vídeos, curiositats... sobre el món de les abelles a escala mundial.

A partir d'avui, les entrades al bloc d'Ecolluita aniran precedides d'un breu comentari personal i un enllaç a fi de poder visualitzar o llegir-ne el contingut original. Espero que aquesta nova metodologia faci més dinàmic el diari i sobretot més respectuós amb els autors de les diferents fonts.

Esteve Miràngels
Apicesteve.cat