22 de setembre 2016

LA IMPORTÀNCIA DE LES ABELLES

Share

Segons la FAO, les abelles ens proporcionen de forma indirecta, el 50% dels aliments que necessita la nutrició humana. Aquesta dada no és gens descabellada, doncs l'acció pol·linitzadora dels insectes garanteix la fructificació de moltes plantes, i de retruc, l'aliment de molts animals en les xarxes alimentàries dels nostres ecosistemes.

És per això que quan facis servir un insecticida, sigues conscient de les possibles conseqüències de la teva acció.

Article de la FAO

foto: whitewolfpack.com