01 de juny 2016

QUALITAT DE LA MEL

Share

El sector de la mel a Catalunya té una important tradició i està molt implantat al territori. A casa nostra, ens trobem amb un ventall molt ampli de mels, atesa la gran diversitat de zones amb característiques climàtiques i ecològiques diferents. A més, el sector consta de manera molt significativa d’empreses de petita grandària, entre les quals hi ha nombrosos apicultors, per als quals aquest web intenta ser una eina útil per a ajudar-los a obtenir la informació relativa a la qualitat que han d’assegurar en les mels que comercialitzen.
L’objectiu d’aquest apartat de la mel és facilitar a les empreses el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat per a poder garantir als consumidors l’autenticitat de les característiques de la mel que es troba al mercat, amb la finalitat que els consumidors puguin fer una elecció informada i responsable.
Els operadors agroalimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen  s’ajusten a la normativa de qualitat, per la qual cosa han d’establir procediments per assegurar que els processos d’elaboració compleixen els requisits de qualitat i es pugui comprovar la veracitat de la informació de l’etiquetatge, en particular en allò relatiu als orígens geogràfics i pol·línics de les mels, a les mencions facultatives emprades pels operadors entre altres requisits d’etiquetatge.
Per això, és fonamental que l’operador conegui  el marc legal aplicable en relació amb la qualitat agroalimentària i estableixi un sistema de traçabilitat eficaç i transparent que li permeti donar resposta als requeriments legals exigits.
L’objectiu d’aquest apartat de la qualitat de la mel és facilitar als operadors de les empreses i al  sector el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat, i facilitar també als consumidors la comprensió dels  productes comercialitzats i de les mencions que consten en les etiquetes.
En aquest apartat es recull informació sobre els aspectes següents:
  • Normativa, on s’indiquen les principals disposicions normatives en matèria de qualitat de la mel.
  • Aspectes crítics de qualitat. Principals aspectes del procés de producció, condicionament i comercialització a tenir en compte en relació amb la qualitat dels productes
  • Etiquetatge, amb orientacions per a la confecció de les etiquetes.
  • Documents d'interès, com ara documents interpretatius, guies, infografies, consultes, preguntes freqüents, eines i utilitats d’aquest sector.
  • Actualitat, amb notícies, jornades, cursos relacionats amb els productes de la mel.