09 d’abril 2016

OVISCAPTE

Share

L'oviscapte o també anomenat ovipositor és un òrgan present en alguns insectes femenins encarregat de la posta d'ous en diferents indrets (fruits, sota terra, en ple vol, cadàvers, éssers vius...). Les abelles de la mel no en tenen, doncs al llarg de l'evolució aquest òrgan va esdevenir el fibló, fet que explica el perquè els mascles no piquen. 

Esteve Miràngels - www.apicesteve.cat

Foto: aramel.free.fr