04 de març 2016

TEODORO JOSÉ TRIGO

Share

Il∙lustre farmacèutic i també afamat apicultor, Teodoro José Trigo va ser l'introductor a Espanya, l'any 1917, del rusc de Langstroth, modificantlo, adaptant-lo i donant-li el nom de Colmena Perfección. El construïa a la fàbrica La Moderna Apicultura que ell mateix fundà a Madrid l'any 1919. Va ser professor d'apicultura a l'Escola Nacional de Ramaders des del 1922 i publicà l'obra Apicultura práctica i sencilla el 1931. Va ser president d'honor del Sindicat Nacional d'Apicultors.

Miguel Blanes

Foto: apiscam.org