09 de març 2016

CURS D'APICULTURA ECOLÒGICA

Share
 
En el món apícola hi ha una tendència per realitzar un tipus d'apicultura que estigui amb equilibri amb l'entorn i que sigui més respectuosa amb el cicle natural de les abelles. Amb aquest curs volem donar a conèixer l'apicultura ecològica i les diferents tècniques, així com també aspectes bàsics de gestió d'un eixam i tot el que l'envolta.
 
Objectius
Iniciació a l’apicultura ecològica i aprofundiment de tècniques específiques del maneig ecològic per apicultors ja iniciats.

Programa detallat (5 sessions · 20 hores)*
02/04/2016 · Biologia de l’abella. Funcionament natural de l’aixam
16/04/2016 · Material apícola. Flora melífera. Caracterització de mels i altres productes apícoles
07/05/2016 · Maneig d’arnes: planificació de les tasques anuals; reproducció i selecció d’aixams. Transnumància
21/05/2016 · Malaltia de les abelles: prevenció i tractaments ecològics
04/06/2016 · Visita producció apícola ecològica. Pràctiques de maneig

Professorat
Killian Sampol, enginyer agrícola i apicultor ecològic; Josep Noguer, apicultor professional, criador de     reines i venda d’eixams; Esteve Miràngels, veterinari d’abelles i apicultor i Manel Simò, enginyer agrícola i apicultor ecològic.

* El curs inclou totes les sessions de formació organitzades per la Fundació Emys aquest 2016 del curs d’apicultura. El preu conjunt és més barat que el pagament de les sessions per separat i inclou certificat d’assistència.

Materials
La Fundació Emys proporciona el material necessari per a la part pràctica.

Per a més informació, contacteu-nos al 972164957 o a través de mcasalprim@fundacioemys.org.