05 de febrer 2016

LA JERARQUIA DINS DEL RUSC

Share

Entre les abelles de la mel hi ha diferents castes i cadascuna té la seva funció principal. La reina posa els ous i per tant s’encarrega del manteniment de la població, l’abellot ventila la colònia i copula la reina i les obreres porten a terme diferents tasques.

Els abellots, que com hem dit ventilen el rusc assegurant la temperatura òptima i que són els encarregats de copular la reina, neixen dels òvuls no fecundants (sent haploides, n); en les cel·les on es situen els òvuls la reina pot decidir si hi posa o no esperma de l’espermateca (òrgan especialitzat per a la reserva de esperma). S’ha vist, que els abellots  sorgeixen de cel·les de gran perímetre, més gran que les de les obreres.

Les abelles obreres duen a terme diferents funcions durant les primeres setmanes de vida; poden ser mainaderes, guardianes o constructores. Després de 2-3 setmanes es converteixen en recol·lectores.
  • Mainaderes: netegen residus i cadàvers de les cel·les, i fabriquen la gelea reial; una mel de més alta qualitat per alimentar a les larves petites i a la reina.
  • Guardianes: es troben a l’entrada de la colònia i regulen el pas. Són les mainaderes que s’han transformat en guardianes al cap d’uns dies. Aquestes són les que piquen més.
  • Constructores: fabriquen les cel·les a partir de les glàndules cereres i construeixen el rusc.
  • Recol·lectores: s’encarreguen de visitar les flors i amb danses indiquen a les altres abelles les zones riques en aliment (zones de floració) que han trobat durant la prospecció. Així poden anar a recollir el nèctar de les flors i portar-lo al rusc.
  All you need is Biology