29 d’octubre 2015

VALORITZACIÓ DE LA MEL CATALANA

Share


El Grup Operatiu MelCAT que es vol constituir està adreçat a la Valorització de la Mel Catalana. Aquest Grup Operatiu pretén ser un punt de partida per posar en contacte els principals agents del sector de la mel a Catalunya (productors i les seves associacions) així com agents de recerca i l’administració pública, per tal de fomentar la cooperació entre aquests agents i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, i la investigació i la innovació. 

Així doncs, el Grup Operatiu seria un marc per dinamitzar i fomentar la innovació en el sector de la mel amb l’objectiu de valoritzar mel catalana, afavorir la competitivitat i el desenvolupament del sector i millorant la gestió, tot repercutint sobre el foment dels productes de proximitat i de la biodiversitat.  

L’actuació coordinada i la transferència de coneixements entre els organismes de recerca i innovació, els òrgans de control de l’administració pública i els productors (amb les seves associacions i federacions) són clau per a l’assoliment d’aquests objectius.    

En concret,  s’han establert unes accions a dur a terme en dues fases, formades per diverses activitats: 

Fase 1

Act 1.1. Creació del Grup Operatiu (MelCAT) i elaboració del conveni de col·laboració entre els agents implicats

Act 1.2. Dinamització del grup operatiu, difusió i promoció de les seves activitats

Act 1.3. Plantejament i redacció d’un projecte d’innovació.


Fase 2

Act 2.1 Sol·licitud de finançament per a l’execució del projecte de recerca redactat a la fase 1 mitjançant la seva presentació a una convocatòria pública o públic-privada.

Act 2.2. Detecció d’altres necessitats d’innovació en el sector de la mel a Catalunya, i proposta d’activitats per adreçar-les.

La Fase 1 tindrà una durada d’un any, i les seves activitats s’emmarcaran dins de l’ajut que se sol·licita en aquesta convocatòria. La Fase 2 començarà un cop acabada la Fase 1 i no té prevista una data de finalització, ja que al llarg del temps poden anar apareixent noves necessitats d’innovació en el sector de la mel. En aquesta fase 2, el contacte entre els diferents agents del sector de la mel, la UB i l’administració permetrà que aflorin noves necessitats de innovació, i adreçar-les podrà passar en molts casos per plantejar nous projectes que requeriran finançament tant públic com privat. 

Font: DAAM - Marc Rodríguez

Foto:  lindalzelm.com