16 d’octubre 2015

LA VESPA VELUTINA A LA GARROTXA

Share


Vespa velutina a Catalunya: distribució de la invasió i consulta al sector apícola de la Garrotxa 

El declivi de les poblacions d'abella de la mel arreu del món es veu agreujat al SO d'Europa per l'arribada de la Vespa velutina, una espècie d'origen asiàtic arribada a França el 2005 i a Catalunya el 2010. L'espècie en qüestió depreda sobre les abelles de la mel, fet que causa preocupació entre apicultors, suposant a més una amenaça per a la biodiversitat. S’ha realitzat una predicció de la distribució de la V. velutina a partir de dades de presència a Catalunya, amb l’objectiu de predir cap a on s’expandirà l’espècie invasora. L'espècie prefereix dispersar-se per valls i zones properes als cursos d'aigua. Fins al moment s’ha distribuït per un 14% del territori català. L’estudi realitzat a partir de dades de presència i dades de pseudoabsència, mostren que seguirà expandint-se, almenys per les comarques gironines y part de les barcelonines. Una part del treball es basa en la coneixença d’informació per part dels apicultors de la Garrotxa sobre la presència de V. velutina i en les mesures que han adoptat per protegir els seus apiaris. La majoria dels apicultors saben reconèixer l'espècie invasora, i del 71% que utilitza trampes, n'hi ha 4 que han utilitzat trampes selectives. Les trampes selectives són un tipus de trampes preferent, amb les que es té un respecte envers l’entomofauna, la qual es veu amenaçada per l’ús de trampes no selectives. Finalment es tracten les preferències en l’elecció de la ubicació dels apiaris, part en la qual es volia veure si hi havia preferències que coincideixin amb els punts d'alta probabilitat de presència de la V. velutina, i també comprovar com afecta actualment la presència de V. velutina als apicultors, donat que a França, la importància donada a la presència de V. velutina en la gestió dels ruscs d’abelles és rellevant. En l’ACP utilitzat per tractar les preferències dels apicultors de la comarca de la Garrotxa, es veu que no s’ha donat massa importància a la presència de la invasora V. Velutina fins al moment actual.

Autor: Roger Coromina