10 de setembre 2015

AMÈRICA

Share

A Amèrica no hi ha abelles de la mel autòctones. El seu nínxol ecològic es troba ocupat per un altre tipus d'abelles sense fibló que encara avui són explotades per la seva mel i per les seves particulars propietats medicinals.

El colons europeus van ser els responsables de l'arribada de l'abella europea a Amèrica i el desenvolupament de l'apicultura, sense saber que en el territori hi convivien aquests altres tipus d'abelles indígenes.

El 1956, algunes reines d'Apis mellifera africanitzades van ser introduïdes al Brasil, adaptant-se millor que ningú a les noves condicions climàtiques, ràpidament van desplaçar a l'abella de la mel europea i altres espècies pròpies de la regió. Avui se les coneix com abelles assassines i s'han escampat per gran part de Sud-amèrica, Amèrica Central i el Sud dels Estats Units. Davant d'aquesta proliferació, els apicultors s'han vist obligats a canviar algunes de les seves pautes de maneig, tot experimentant una millora en els rendiments productius. 

Font: FAO