05 de juny 2015

UNA ALTRA MANERA DE FER LES COSES...

Share

Loque americana detectada a Holanda. La OIE engega el seu protocol per a l'erradicació del focus detectat el 02/06/2015 desde Dr Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer , Ministry of Economic Affairs, Ministry of Economic Affairs, The Hague, Nederland.

Com a veterinari, un té la sensació que vivim en una Europa de dues velocitats, i on els temes sanitaris es prenen amb una seriositat i urgència que provoquen una enveja sana. 

La loque americana és un problema real en el nostre país, però encara manca la resposta seriosa d'uns apicultors que moltes vegades no declaren la malaltia i que a més l'emmascaren amb un ús indiscriminat d'antibiòtics que afavoreixen la recidiva de la malaltia, un reforç del microbi i una fatal contaminació de les mels de consum.

Continuarem lluitant i apostant per un sector apícola transparent que treballi colze a colze amb aquells tècnics que ens agradaria una profilaxi i terapèutica més eficient.

Reflexió: Esteve Miràngels

Foto: kiwimana.co.nz